KUPUJ ONLINE d. o. o. za trgovinu, marketing, usluge, putnička agencija
Sjedište: Ul. Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka
OIB: 60186252821

Kontakt voditelja obrade: +385 914601350
Zaštita osobnih podataka: info@kupujonline.com

Upiti i zahtjevi

Osobni podatci putem ove web stranice mogu se prikupljati u svrhu odgovaranja na postavljeni upit ili zahtjev.

U tu svrhu prikuplja se minimalni set podataka za kontakt.

  • Ime
  • Kontakt podaci

Takva obrada je nužna kako bi se pružila tražena usluga ili poduzele radnje prije pružanja usluga na Vaš zahtjev. Obrada je zakonita temeljem članka 6. stavak 1. točka (b Opće uredbe.

Podaci se pohranjuju dok postoji svrha obrade.

Takva obrada je zakonita sukladno članku 6, stavak 1 točka (b Opće uredbe. Podaci se čuvaju sukladno posebnim propisima najmanje 11 godina.

Kolačići

Osobni podatci putem ove web stranice mogu se prikupljati u svrhu boljeg funkcioniranja značajki internetskih stranica ovog web mjesta i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

U tu svrhu koriste se nenametljivi kolačići te prije njihova korištenja traži se pristanak korisnika kada se ne radi o nužnim kolačićima. Podaci koji se prikupljaju su anonimni i ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu.

Podatci se obrađuju temeljem privole i obrada je zakonita u smislu članka 6. stavka 1. točke (a Opće uredbe.

U određenim situacijama osobni podaci mogu se obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa. Onda kada se obrada temelji na toj osnovi može se uputiti prigovor na takvu obradu. Obradu se neće moći ograničiti ili obustaviti u slučaju kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi za takvu obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili kada je takva obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pranih zahtijeva.   Obrade koje provodimo na temelju našeg legitimnog interesa su slijedeće:   NEWSLETTER   Podatak koji se obrađuje: e-mail adresa   Svrha obrade: marketing. Newsletterom dostavljaju se obavijesti o uslugama koje pružamo a koje mogu uključivati informacije o našim posebnim ponudama i pogodnostima.   Način prikupljanja: direktno od ispitanika   U svakom trenutku može se istaknuti prigovor na obradu e-mail adrese u marketinške svrhe te obradu ograničiti ili u potpunosti zabraniti.
Prikupljeni osobni podatci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade.   Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzel i odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigural a zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe. S takvim izvršiteljima obrade sklopljeni je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade kao poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podacima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.   Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.
Kada nam se pružaju osobni podatci prilikom kontaktiranja, iste se obrađuju samo dok se ne ispuni svrha radi koje su osobni podaci i dostavljeni. Nakon prestanka svrhe osobni  podatci više se ne obrađuju   Određeni osobni podatci (e-mail adresa) mogu se i dalje obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa (u svrhu marketinga za slanje obavijesti o našim uslugama) sve dok postoji svrha obrade ili dok se takva obrada ne ograniči ili u potpunosti zabrani isticanje prigovora ili odjavom s liste primatelja.
Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.)  vode se pod točnim i punim nazivom ovog Društva.   Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi se korisniku omogućilo bolje korisničko iskustvo te voditelju obrade omogućilo istraživanja tržišta radi generiranja uvida u publiku, odnosno kako bi se saznalo više o publici koja posjećuje web lokaciju i pregledava oglase. Pri tome koristimo tehničke kolačiće koji su potrebni za funkcioniranja ovog Internet mjesta, ne mogu se isključiti i za njih nije potreban pristanak korisnika te marketinške kolačiće za čiju upotrebu tražimo privolu korisnika i omogućavamo korisniku da njima upravlja za cijelo vrijeme korištenja ovog web mjesta.

 

Ne koristimo nametljive kolačiće ili kolačiće čijom kombinacijom bi mogli utvrditi identitet korisnika.

 

Prije korištenje kolačića tražimo pristanak korisnika te odmah pri dolasku na ovo web mjesto korisnika upoznajemo s politikom privatnosti i kolačićima koji se koriste i koji se mogu koristiti te se pruža mogućnost njihova prihvaćanja, odbijanja ili upravljanja.

 

Direktiva 2009/136/EZ i Zakon o elektroničkim komunikacijama propisuju kako za kolačiće koji su tehnički neophodni za odvijanje komunikacije između korisnikove terminalne opreme i Internet mjesta koje posjećuje ili pružanje usluge na Internet mjestu na zahtjev korisnika nije potrebna privola.

 

OPĆE INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

 

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Internet preglednik (eng. Web Browser) pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim je korisnik posjetio neko Internet mjesto (eng. Web site). Pohranjuje ih po “nalogu” tog Internet mjesta, a za njegove daljnje potrebe. Te potrebe mogu biti različite i ovise o namjeni kolačića, pa tako npr. kolačići mogu prikupljati podatak koji je jezik posjetitelj odabrao za prikaz stranica kod višejezičnih mjesta, slijed posjećenih stranica kako bi korisnika mogao istim slijedom vraćati na stranice unatrag, popis artikala koje je korisnik ubacio u košaricu u Internet trgovini, do npr. IP adrese korisnika, korisničkog imena i lozinke korisnika, adrese elektroničke pošte, geolokacije korisnika, da li koristi računalo ili mobilni uređaj, koje sve stranice nekog Internet mjesta je posjećivao, i drugo.

 

Kolačići prema funkciji

 

Prema funkciji postoji više vrsta kolačića, a najčešće su:

 

Tehnički/neophodni kolačići – to su kolačići koji su nužni za samu funkcionalnost Internet mjesta kao i njezinih temeljnih svrha funkcioniranja kao što je npr. identifikator sesije trenutne posjete korisnika Internet mjestu ili sadržaj košarice koju je korisnik “napunio” prilikom kupovine proizvoda putem Internet trgovine.

 

Funkcionalni kolačići – to su kolačići koji omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju kao npr. pamćenje jezika u kojem se prikazuje sadržaj stranica Internet mjesta.

 

Statistički kolačići – to su kolačići koji prikupljaju informacije o tome kako korisnici posjećuju Internet mjesto i Internet stranice (eng. Web Pages) tog mjesta. Načelno se podaci prikupljaju u agregiranom obliku bez identificiranja samog korisnika.

 

Marketinški kolačići – to su kolačići koji prikupljaju informacije o navikama i ponašanju korisnika na Internet mjestu u cilju objave personaliziranih oglasa.

 

Kolačići prema izvoru

 

Prema izvoru kolačići mogu biti:

 

Kolačići prve strane (first party cookie) – to su kolačići koje pohranjuje izvorno Internet mjesto koje korisnik primarno posjećuje npr. Internet trgovina ukoliko kupuje putem Interneta.

 

Kolačići treće strane (third party cookie) – to su kolačići koje pohranjuju druga Internet mjesta ili Internet usluge (eng. Web Services), a koja su dijelovi primarnog Internet mjesta kojeg korisnik primarno posjećuje. Obično ih druga Internet mjesta koriste za praćenje navika korisnika na primarnom Internet mjestu ili se mogu koristiti od strane Internet usluge za kvalitetno pružanje te usluge (npr. Internet mjesto za interakciju s korisnikom koristi tzv. Web Chat Internet uslugu koja za svoje potrebe pohranjuje identifikacijski broj korisnika kako bi usluga znala kome proslijediti koju poruku).

 

Kolačići prema trajanju

 

Prema trajanju kolačići mogu biti:

 

Stalni kolačići (spremljeni) (eng Persistent Cookies) – to su kolačići koji ostaju na računalu ili uređaju kojim je posjećeno Internet mjesto nakon zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su npr. ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili uređaju kojim je posjećeno neko Internet mjesto danima, mjesecima, čak i godinama.

 

Privremeni kolačići ili kolačići sesije (eng. Session Cookies) – to su kolačići koji se uklanjaju s računala ili uređaja kojim je posjećeno Internet mjesto po zatvaranju Internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje je korisnik otvorio na Internet mjestu koje posjećuje ili stavki u košarici za kupnju ukoliko je na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

 

Kolačići za koje nije potrebna privola

 

Načelno rečeno kolačići za koje nije potrebna privola pripadaju jednoj od sljedećih skupina kolačića:

 

Tzv. kolačići “Unos od strane korisnika” – to su sesijski kolačići prve strane koji se obično koriste za npr. praćenje korisnikovog unosa kod popunjavanja internetskih obrazaca na nekoliko Internet stranica ili proizvoda/predmeta koje je korisnik odabrao prilikom klika na gumb “Dodaj u moju košaricu” prilikom kupovine putem Interneta, odabira jezika u kojem će biti prikazane stranice Internet mjesta, itd.,

 

Kolačići za autentifikaciju – to su obično sesijski kolačići koji se koriste za identificiranje korisnika nakon što se prijavi npr. na Internet mjesto za internetsko bankarstvo. Ti su kolačići potrebni kako bi se korisnicima omogućio pristup autoriziranom sadržaju, poput pregledavanja stanja njihovog računa, transakcije itd., bez potrebe autorizacije za svaku od autoriziranih opcija,

 

Sigurnosni kolačići usmjereni na korisnika – to su obično trajni kolačići s ograničenim rokom trajanja nakon isteka sesije, a koji se koriste npr. za otkrivanje ponovljenih neuspjelih pokušaja prijave na Internet mjestu ili drugi slični mehanizmi dizajnirani za zaštitu sustava za prijavu od zlouporaba,

 

Kolačići sesije multimedijskog playera – to su obično sesijski kolačići koji se koriste za pohranu tehničkih podataka potrebnih za reprodukciju videozapisa ili audio sadržaja, kao što su npr. kvaliteta slike, brzina mrežne veze i parametri međuspremnika (eng. buffer),

 

Sesijski kolačići za uravnotežavanje učitavanja (eng Load balancing session cookies) – to su sesijski kolačići koji omogućuju da se ovisno o opterećenosti pojedinog Internet servera na kojima su pohranjeni sadržaji Internet mjesta kojeg korisnik posjećuje komunikacija preusmjeri na manje opterećeni server,

 

Kolačići za dijeljenje korisničkog sadržaja u socijalnim mrežama putem dodataka za društvene mreže (eng. Social plug-in content sharing cookies) – to su sesijski kolačići koji omogućuju korisnicima aktivno prijavljenima (eng. logged in) na neku društvenu mrežu prilikom posjete nekom Internet mjestu putem dodatka (eng. plug-in) za tu društvenu mrežu podjele sadržaj Internet mjesta sa svojim prijateljima na društvenoj mreži.

 

KOLAČIĆI KOJI SE KORISTE NA OVOM WEB MJESTU

 

Strogo potrebni (neophodni) kolačići

 

Ovi kolačići su tehnički potrebni za upravljanje našom web stranicom i za pružanje funkcionalnosti i usluga koje su potrebne. Ovakav tip kolačića smatraju se nužnima u smislu Direktive o privatnosti 2002/58 EP te za njih potrebna suglasnost korisnika. Obrada pripadajućih podataka temelji se na pristanku i našem legitimnom interesu za optimizaciju jednostavnosti upotrebe i upotrebljivosti.

 

Kolačići koji nisu nepohodni (marketing/analiza i sadržaj trećih strana)

 

Ovi kolačići za obradu podataka zahtijevaju Vaš izričiti pristanak. Ako ne pristanete na njih, oni se neće prikupljati i neće doći do obrade Vaših osobnih podataka. Isto neće utjecati na funkcionalnost web stranice.

 

Web analiza

 

Naša web stranica koristi Google Analytics. Ovo je usluga web analize tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska (“Google“) s kojom je sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Podaci generirani kolačićima o korištenju naše web stranice od strane korisnika obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD u i tamo se pohranjuju. Ovaj će se postupak dogoditi samo ako prilikom posjeta našoj web-stranici pristanete na prikupljanje kolačića Google Analytics. Google će u tom slučaju za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Svrha usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj web stranici. Pojednostavljeno, Google prikuplja podatke i informacije kako bi procijenio upotrebljivost naše web stranice i pružio online izvještaje koji omogućuju da poboljšamo korisničko iskustvo. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Pri tome želimo istaknuti da smo osigurali dodatne mjere zaštite na način da je Google Analytics proširen na ovoj internet stranici kako bi uključio kôd “gat._anonymizeIp ();” kako bi se osiguralo anonimno snimanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). Zbog anonimizacije IP adrese na ovoj internet stranici, Google će skratiti IP adresu korisnika. U konfiguraciji Google Analytics osigurali smo da Google primi te podatke kao obradnik i nije im dopušteno koristiti te podatke u vlastite svrhe. Više informacija o Google Analytics i obradi osobnih podatka možete pročitati ovdje. Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. Onemogućeno je svako dijeljenje podataka s Googleom u svrhe oglašavanja kao i za njegovu bilo koju daljnju samostalnu obradu kao voditelj obrade.

 

Također, možete dodatno ograničiti obradu podataka od strane Googlea korištenjem dodatka za preglednik koji je dostupan na poveznici Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page. S obzirom da je moguć prijenos podataka u treće zemlje, odgovarajuća zaštita koristi se standardna ugovorna klauzula sukladno čl. 46 GDPR-a uz prethodno uspostavljene dodatne sigurnosne mjere. Više informacija o ovoj temi pronađi ovdje: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Za više informacija, pročitajte Google Analytics Privacy Statement kao i informacije na stranicama Agencije za zaštitu podataka (AZOP),

 

Pružatelji usluga treće strane
 
Google fontovi

 
Na ovoj web stranici koristimo fontove (“Google fontovi“) koje pruža Google LLC. Fontove (tipografije) pohranjujemo lokalno, tako da prilikom učitavanja naših fontova nema prijenosa vaše IP adrese na Google. Za više informacija o Google fontovima, pročitajte Google Fonts Privacy Statement.
 
Tidio Chat Plugin
 
Koristi se za bržu i jednostavniju uspostavu komunikacije. Podaci za kontakt prikupljaju se samo u kada korisnik sam zatraži uspostavu komunikacije. Prije korištenja Tidio Chat molimo upoznati se s njihovima pravilima privatnosti koja možete pročitati – ovdje.
 
Polylang
 
Za ispravnu jezičnu postavku web stranice koristimo “Polylang”, pružatelja usluge WP SYNTEX 28, rue Jean Sébastien Bach, 38090 Villefontaine, Francuska, tako da je web stranica ispravno prikazana u skladu s Vašim postavkama jezika. Kolačići iz platforme Polylang koriste se samo za spremanje Vaše postavke jezika između posjeta i to za prikaz ispravnog jezika i čuvaju se 1 godinu. Politika privatnosti platforme “Polylang” može se pronaći na ovoj poveznici.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

 

Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete zatražiti potvrda obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

 

Pravo na ispravak

Imate pravo bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

 

Pravo na prigovor

Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

 

Pravo na pritužbu

U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.

Za dodatne informacije o obradi Vaših osobnih podataka, pristup podacima ili u slučaju kada imate prigovor na obradu možete nas kontaktirati na e-mail: dpo@feralis.hr

 

Nakon Vaše identifikacije odgovor dostavljamo uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije u roku od 30 dana.

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. U slučaju promjena koje bi mogle utjecati na Vaša prava i slobode o tome ćemo informirati u skočnom box-u pri dolasku na stranicu. Za sve ostale promjene molimo da redovito provjerite ovu politiku privatnosti web stranice.

 

Nastavkom korištenjem ove web stranice korisnik potvrđuje da je pročitao i u cijelosti razumio Politiku privatnosti i Politiku kolačića ovog voditelja obrade i da nema prigovora na obradu. U slučaju prigovora molimo kontaktirati nas i ne koristiti ovu web stranicu sve do rješavanja prigovora.

 

Posljednje ažuriranje: prosinac/2022. godine